Словник ріелтора

Глосарій

Агент - Юридична або фізична особа, що робить юридичні дії (укладає угоди) за рахунок і в інтересах іншої особи (принципала). Відносини між А. і принципалом регулюються спеціальним договором. А. діє як самостійний комерсант на основі письмового доручення принципала. Права і обов'язки за угодами, укладеними А. виникають для принципала. Винятки з цього правила встановлюються звичайно в судовому порядку, наприклад, якщо А. помилково вказав ім'я принципала. За свою діяльність О. зазвичай отримує винагороду - зазвичай у вигляді відсотка від суми укладених угод, причому незалежно від кінцевих результатів операції для принципала.

Акт про угоду - Письмовий документ, який вручається одержувачу, в якому міститься заява про те, що продавець передає права власності, і всі інтереси в участі нерухомості.

Оренда - А) угода, за якою власник передає наймачеві право користування й виняткового володіння, але не право власності на об'єкт, на певний час за умови сплати ренти. б) надання або прийняття у тимчасове володіння та користування різних природних і майнових об'єктів (землі, підприємства і т.д.), а також іншого майна за певну плату на договірних засадах.

Орендар - Юридична або фізична особа, яка отримує на законних підставах в тимчасове користування об'єкт нерухомості.

Орендна плата - Плата за майно або інший об'єкт оренди, що надається у тимчасове володіння та користування, розмір, періодичність та строки внесення якої визначаються договором оренди.

Орендодавець - Юридична або фізична особа, яка є власником або балансоутримувачем нерухомого майна і здає його в тимчасове користування орендарю на договірних засадах.

Арешт майна - Заборона розпорядження майном, що накладаються органами державної влади (судом, виконавчими органами).

Андеррайтинг - Оцінка кредитором ймовірності погашення кредиту. Передбачає вивчення і аналіз платоспроможності потенційного позичальника в порядку, встановленому кредитором, а також прийняття позитивного рішення за заявою на іпотечний кредит або відмову у наданні позики. При оцінці вірогідності погашення кредиту встановлюються три основні моменти:

Аннуітентний платіж - Рівновеликі перерахування за кредитними зобов'язаннями через рівні проміжки часу.

Аерація будівель - Організований природний повітрообмін, який здійснюється за рахунок різниці густин зовнішнього і внутрішнього повітря.

Банк іпотечний - Різновид комерційного банку. Як правило, спеціалізується на видачі іпотечних позик. Його особливістю є наявність служб, які здійснюють у разі неплатоспроможності клієнта оцінку та продаж нерухомого майна, переданого в заставу під видані кредити.

База оцінки об'єкта нерухомості - Вид вартості об'єкта нерухомості, у змісті якої реалізується мета і метод оцінки.

Безоплатний договір - Договір, за яким одна сторона зобов'язується надати іншій стороні що-небудь без отримання від неї плати або іншого зустрічного подання.

Бенефіціар - Особа, яка отримує доходи від свого майна при передачі його в управління іншій особі на довірчих засадах (при здачі в оренду. Найм і т.д.) або від використання власності третіми особами (наприклад, при передачі акціонером акції в користування брокеру з метою максимізації дивіденди). Бенефіціаром називають також одержує гроші по акредитиву або страхового полісу.

Брандмауер - Стіна з вогнетривкої матеріалу, що розділяє суміжні будови або частини однієї будівлі в протипожежних цілях.

Брокер - Особа, що діє як посередник для іншої особи і що виконує за винагороду певні функції (наприклад, брокер з нерухомості або іпотеку). Зазвичай цей посередник зводить покупців і продавців. Діяльність в якості брокера з нерухомості вимагає наявності ліцензії.

Брокер з нерухомості - Фізична особа, спеціаліст ріелторської фірми або індивідуальний підприємець, що працює безпосередньо з клієнтами та укладає з ними від імені юридичної особи або в якості індивідуального підприємця договору щодо здійснення цивільних угод з нерухомим майном.

Благоустрій - Сукупність робіт з інженерної підготовки території, влаштування доріг, розвитку комунікаційних мереж і спорудження водопостачання, каналізації, енергопостачання та ін; поліпшення мікроклімату, охороні від забруднення повітряного басейну, відкритих водойм і грунту, санітарного очищення, зниження шуму та ін Благоустрій здійснюється з метою приведення тій чи іншій території у стан, придатний для будівництва та нормального використання за призначенням, створення здорових, зручних та культурних умов життя населення.

Речові права - Різновид цивільних (майнових) прав, які носять абсолютний характер. Речових прав поряд з правом власності є:

Володіння - Фактичне володіння річчю, що створює для власника можливість безпосереднього впливу на річ. Володіння майном / річчю, закріплене законом за суб'єктом права (громадянином або юридичною особою) - одне з правомочностей власника. Законним (титульним) власником може бути і не власник майна / речі, а наймач (орендар) майна за договором майнового найму; особа, якій майно передано за договором про безоплатне користування, заставодержатель, та ін

Зустрічна покупка (зустрічка) - Ситуація, при якій продавці ставлять умову, щоб одночасно з продажем квартири було куплено альтернативне житло. Так доводиться робити, якщо у продавців немає іншої квартири, куди вони можуть виїхати і виписали його, якщо права на квартиру має неповнолітні або продавці бояться залишати гроші на зберігання. Після кризи на ринку з'явилося величезного кількість квартир в прямого продажу. Знайти покупця, який би чекав, поки продавці погодяться на зустрічний варіант, дуже складно.

Вторинний ринок - Ринок квартир, які вже мали зареєстрованих прав на нерухомість власників. Можлива цілий ланцюжок зміни попередніх власників і чим вона довша, тим вище ризик виникнення судових спорів за обставинами, які часто неможливо перевірити. Вторинний ринок за пропозицією зазвичай більше, ніж первинний і вкрай різноманітний за типами квартир, районах і цінами. Основні переваги - можливість вибору саме тієї квартири, яка Вам підходить і в потрібному Вам місці.

Вторинний іпотечний ринок - Ринок, де здійснюється купівля-продаж першим заставних, що надає можливість кредитору продавати кредит до настання терміну його повного погашення. Відносини з випуску та обігу цінних паперів, забезпечених заставами або їх пулами.

Генеральний план - Частина проекту, що містить комплексне вирішення питань планування та благоустрою об'єкта будівництва, розміщення будівель, споруд, транспортних комунікацій, інженерних мереж, організації систем господарського та побутового обслуговування.

Генеральний підрядник - Поняття виникає в договорі підряду. Якщо із закону або договору підряду не виникає обов'язок підрядника виконувати передбачену роботу особисто, підрядник має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб (субпідрядників). У цьому випадку підрядник виступає в ролі генерального підрядника. Генеральний підрядник несе перед замовником відповідальність за наслідки невиконання або неналежного виконання зобов'язань субпідрядником.

Міський забудовник - Департамент муніципального житла (у тому числі управління муніципального житла) в межах компетенції у сфері будівництва муніципального житла і формування товариств власників житла з черговиків з метою створення кондомініуму.

Державний земельний кадастр - Це систематизований на основі кадастрового обліку звід відомостей про земельну ділянку (місце розташування, цільове призначення, правовий режим земель, вартість, розмір земельної ділянки і міцно пов'язаних з ділянкою об'єктів нерухомого майна).

Державний кадастровий облік земельних ділянок - Це індивідуалізованих характеристика кожної конкретної земельної ділянки із якісними та екологічними особливостями, що супроводжується присвоєнням кадастрового номера (цифрове опис ділянки, що включає наступні дані: номер кадастрового округу, номер кадастрового кварталу, номер земельної ділянки в кадастровому кварталі).

Кордон - Вертикальна поверхня, що визначає, де закінчується територія одного власника і починається іншого. У разі поверхове власності, межа будь-якого об'єкта описується як деякий простір за допомогою тих, що оточують його стін, стелі. Юридичні кордону - які визначені в офіційних документах. Різниця між фактичною та юридичної кордонами може викликати певні проблеми. Існують різні концепції кордонів. Найбільш поширені - це закріплені (фіксовані) і спільні кордони. Закріплена межа має чітко визначену лінію. Загальна кордон - це та межа, лінія якої може бути встановлена на землі.
Державне мито - грошові збори, які стягуються спеціально уповноваженими установами (судами, державним арбітражем, нотаріальними конторами і т.д.) за вчинення дій в інтересах підприємств, організацій, установ та окремих громадян та видачу документів, що мають юридичне значення (позовні заяви, касаційні скарги , заповіти і т.д.).

Дарування - За договором дарування одна сторона безоплатно передає іншій стороні річ у власність, або майнове право (наприклад, можна подарувати право на одержання зарплати), або звільняє від майнової обов'язки перед ким-небудь (наприклад, переводить борг на себе).

Дата оцінки об'єкта нерухомості - Дата, за станом на яку проведена його оцінка.

Девелопер - Підприємець, що отримує свій прибуток від створення об'єктів нерухомості, для чого він виступає в якості: автора ідеї проекту, що створювати і де; набувача земельної ділянки під забудову; організатора проектування об'єкта (ліцензованими проектантами), наймача замовника (з ліцензією), генпідрядника ( з ліцензією на виконання функцій генпідрядника), брокерів для реалізації новоствореного об'єкта, керуючих нерухомістю (при необхідності); фінансує сам або залучає у разі необхідності інвестиції.

Дилер з нерухомості - Підприємець на ринку нерухомості, діяльність якого полягає в покупці, перетворення або володінні нерухомістю з метою продажу або отримання прибутку від її використання.

Довіреність - Письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Письмове уповноваження на вчинення правочину представником може бути представлено яку представляють, безпосередньо відповідній третій особі. Довіреність на укладення угод, що потребують нотаріальної форми, повинна бути нотаріально посвідчена, за винятком випадків, передбачених законом.

Договір - Угода сторін, за яким передається майно, проводиться робота або надається послуга. Залежно від виду договору відносини сторін будуть до певної міри регулюватися чинним законодавством України або іншими нормативними документами, які діють на території країни.

Договір оренди - 1. Договором визнається угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. 2. До договорів застосовуються правила про дво-і багатосторонніх угодах.

Договір про іпотеку - Угода, за якою заставодержатель (кредитор) має право на задоволення своїх вимог до заставодавця, що є боржником за зобов'язанням, забезпеченого іпотекою. У договорі повинні бути зазначені предмет іпотеки, його оцінка, істота, розмір і строк виконання зобов'язання, що забезпечується іпотекою.

Договір найму - Угода, за яким орендодавець за певну плату і на певний час надає у тимчасове володіння та користування, житло наймачу та членам його сім'ї. Наймач зобов'язується використовувати її відповідно до договору і своєчасно вносити орендну плату, включаючи плату за комунальні послуги.

Часткова власність - Частина доходів, майна, інших цінностей, на яку має право претендувати один з учасників спільної справи, колективних власників, спадкоємців. Захід, в якій учасник спільної справи вносить до нього власні ресурси, грошові кошти, що іменуються спільною участю.

Євроремонт (євростандарт) - Умовне поняття, що позначає ремонт, проведений з використанням імпортних матеріалів і технологій, може бути повним, або частковим. Еталонів і стандартів «євроремонту» не існує.

Одиниця (однушка), двійка, трійка - Жаргон. Так називають одно-, дво-, трикімнатні квартири в ріелторському світі. Копійка, двійка, трійка - не правильно. Так не говорять. Поганий тон.
Місткість ринку - можливий річний об'єм продажів певного виду об'єктів нерухомості при сформованому рівні цін, що залежить від ступеня освоєння даного ринку конкурентами, еластичності попиту, від зміни економічної кон'юнктури, рівня цін, якості об'єктів і витрат на рекламу.

Житлова площа квартири - Сума площ житлових кімнат без урахування площі вбудованих шаф.

Житлова сфера - Галузь народного господарства, що включає будівництво і реконструкцію житла, споруд і елементів інженерної та соціальної інфраструктури, управління житловим фондом, його утримання і ремонт.

Житлове право - Галузь права, що регулює порядок надання житлових приміщень, умови користування і розпорядження, а також змін і припинення користування ними.

Житлове товариство - Товариство власників житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках з встановленням умов спільного користування міжквартирні сходами, ліфтами, коридорами, дахами, технічними підвалами, позаквартирні інженерним устаткуванням, прибудинковою територією та іншими місцями загального користування, зареєстроване як юридична особа.

Житлові спори - Конфліктні ситуації, що виникають в процесі експлуатації житлового фонду при недотриманні встановлених нормативів власниками, власниками (керуючими), наймачами і орендарями житлових або нежитлових приміщень у житлових будинках, обслуговуючими організаціями, підприємствами-постачальниками водо-, енергоресурсів та інших житлово-комунальних послуг.

Житловий фонд - Сукупність всіх житлових приміщень, незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки, квартири, службові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.

Житловий будинок - Існуючий або знову побудований житловий будинок, включаючи всі інженерні комунікації, зручності, обладнання тощо, сполучені з нерухомістю та вважаються невід'ємною частиною будинку.

Житловий будинок - Один з об'єктів права власності фізичних та юридичних осіб, власності суб'єктів, федеральної або муніципальної власності.

Заповіт - Розпорядження громадянина щодо належного йому об'єкта нерухомості на випадок смерті, зроблене у встановленій законом формі (нотаріальної або прирівняного до неї).

Завдаток - Грошова сума, що видається однією з договірних сторін в рахунок належних з неї за договором платежів іншій стороні, на доказ укладання договору і в забезпечення його виконання. Угода про завдаток незалежно від суми завдатку має бути зроблено у письмовій формі.

Замовник (забудовник) - Організація, підприємство чи установа, яким в народногосподарських планах виділяються кошти для здійснення капітального будівництва або які мають у своєму розпорядженні для цих цілей власними засобами і укладають в межах поставлених їм прав договір на виробництво проектно - вишукувальних, будівельно - монтажних робіт з підрядною організацією (підрядником); . 2. юридична особа, яка укладає договір на виконання будівельно - монтажних робіт з підрядною будівельно - монтажною організацією. В якості замовника виступає підприємство, інвестор (організація, акціонерне товариство або приватна особа), якому надане право здійснювати капітальні вкладення на створення нових чи розширення і реконструкцію діючих виробничих і невиробничих фондів (виробничих будівель і споруд або житлових будинків).

Законне володіння - Фактичне володіння об'єктом нерухомості, в основі якого завжди лежить якусь правову основу, що виникає на підставі закону, договору, адміністративного акта або рішення суду.

Висновок про оцінку - Документ, підготовлений на підставі оцінки, здійсненої професійним оцінювачем, і що є предметом договору між оцінювачем (юридичною особою, індивідуальним підприємцем) і споживачем послуг оцінювача.

Застава - В силу застави кредитор по забезпеченого заставою зобов'язанням (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником цього зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами особи, якій належить це майно (заставодавця). Заставодержатель має право отримати на тих самих засадах задоволення з страхового відшкодування за втрату або пошкодження заставленого майна незалежно від того, на чию користь воно застраховане, якщо лише втрата або пошкодження не відбулися з причин, за які заставодержатель відповідає. Застава земельних ділянок, підприємств, будівель, споруд, квартир та іншого нерухомого майна (іпотека) регулюються законом про іпотеку.

Застава заставної - Передача заставної іншій особі в забезпечення зобов'язань за кредитним договором або іншого зобов'язання, що виник між цією особою і заставодержателем, спочатку названим в заставі, або її іншим законним власником (іпотечним заставодержателем).

Заставодавець - Позичальник кредиту (позики, позики) на придбання житла. Одна зі сторін договору про заставу нерухомого майна (договори про іпотеку), що є боржником за зобов'язанням, забезпеченого іпотекою. Юридична або фізична особа, котре надає кредитору належне йому майно в заставу з метою забезпечення своїх зобов'язань перед нею.

Заставодержатель - Одна зі сторін договору про заставу нерухомого майна (договори про іпотеку), що є кредитором за зобов'язанням, забезпеченого іпотекою. Юридична або фізична особа, яка приймає предмет застави від заставодавця в забезпечення його зобов'язань.

Земельний кадастр - Це систематизований на основі кадастрового обліку звід відомостей про земельну ділянку (місце розташування, цільове призначення, правовий режим земель, вартість, розмір земельної ділянки і міцно пов'язаних з ділянкою об'єктів нерухомого майна).

Земельна ділянка - Земельна площа з одним або декількома основними будівлями, допоміжними будівлями, з усіма розташованими на ній спорудами і елементами благоустрою, розташована в певних межах і що має свою поштову адресу.

Земельна частка (пай) - 1. Умовна частина площі земельної ділянки, не відмежована на місцевості, що має цільове призначення, усереднене кількісне та якісне вираження в праві спільної власності на землю. (ЗК). 2. Частка у праві на земельну ділянку при спільно-частковій формі власності (оренди) земельної ділянки. Виражено у формі простий дробу.

Землі водного фонду - Це водні об'єкти і водоохоронні зони навколо них.

Землі запасу - Це пусті території у державній або муніципальної власності. Щоб їх використовувати, необхідно спочатку перевести в яку-небудь іншу категорію.

Землі лісового фонду - Це землі, зайняті лісом або ділянки, де передбачається вирощувати ліс.

Землі поселень - Це землі, призначені для забудови міських і сільських поселень, тобто території міст і селищ, що виділяються або надані під будівництво. У них є не тільки житлові зони, а також: промислові, транспортні. Від земель інших категорій землі поселень відокремлюються рисою поселень.

Землі промислового та іншого спеціального призначення - Діляться на категорії залежно від виробництва, що на них розміщене. Наприклад, це можуть бути землі транспорту, енергетики, зв'язку та інші.

Землі сільськогосподарського призначення - Це землі за межею поселень, надані для ведення сільського господарства. До них відносять як сільськогосподарські угіддя, так і ділянки, зайняті дорогами, лісосмугами і господарськими будівлями. Орні поля, сінокоси, пасовища, поклади, землі, зайняті багаторічними насадженнями підлягають особливій охороні (є найбільш цінними, в т.ч. і у вартісному вираженні).

Зонування - Правовий інструмент, що дозволяє розділити територію на райони і встановити правила, що визначають характер і інтенсивність використання землі в кожному виділеному районі. Наприклад, райони можуть бути зоновано під житлову забудову або для комерційного використання.

Знос - В оцінці - це зменшення ринкової вартості активу, а також прогнозоване зміна вартості. В оцінці вартості нерухомості враховують фізичну амортизацію, функціональне (моральне) знецінення, а також старіння, викликане впливом навколишнього середовища.

Інвестиції - Довгострокові вкладення капіталу, майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку і (або) досягнення позитивного соціального ефекту.

Інвестиційна власність - Власність (нерухомість), яка використовується для отримання доходу у вигляді орендної плати, доходу від перепродажу і т.д.

Інвестиційна вартість об'єкта нерухомості - Сукупність витрат на оплату передпроектних, проектних і будівельно-монтажних робіт та послуг генерального менеджера проекту.

Інвестор - Особа, що вкладає кошти в нерухомість для отримання прибутку, або утримувач заставної, для якого банк здійснює обслуговування іпотечного кредиту.

Індивідуальна планування - Квартира в будинку побудованому по індивідуальному (не серійного) і проекту. Такі будинки іноді називають будинками з підвищеною комфортністю.

Індивідуальне житлове будівництво - Ведеться на земельних ділянках всередині рис поселень відповідно до генеральних планів забудов поселень і конкретними проектами забудови земельних ділянок, які затверджуються у встановленому порядку.

Інфраструктура - Комплекс господарств і служб, що обслуговують галузі народного господарства. Наприклад, в інфраструктуру будівельної системи входять комунікації та об'єкти життєзабезпечення працівників будівельних підприємств.

Іпотека - (Заставу нерухомості) - угода, за якою дає гроші (заставодержатель) одержує права на нерухомість заставодавця в якості розрахунку за борг у тому випадку, коли заставодавець не виконає своїх зобов'язань щодо повернення боргу. До тих пір, поки борг не буде повернений, заставодавець не може розпоряджатися своєю нерухомістю. Як частина системи прав, застава підлягає реєстрації, щоб будь-яка особа, яка виявляє інтерес до даної нерухомості, могло б отримати інформацію про існування боргу і тому факті, що він гарантований заставою. Майно, що перебуває в заставі, може стати предметом ще одного застави (наступний заставу). Подальший заставу допускається, якщо він не заборонений попереднім договором про заставу. При цьому допускається уступка кредитором своїх прав по відношенню до іпотеки без поступки прав за основним зобов'язанням.

Іпотека первинна - Первинний іпотечний заставу, коли іпотека створюється на базі об'єкта нерухомості, ще раніше не закладеного. Банки зазвичай лімітують іпотечний кредит сумою, що дорівнює двом третинам вартості застави.

Іпотека вторинна - Повторний іпотечна застава, коли кредит виділяється під раніше вже закладений об'єкт нерухомості. Загальна сума двох кредитів не перевищує, як правило, 80% продажної вартості.
Іпотечний кредит - це довгостроковий кредит (позика) із зобов'язанням повернення у визначений договором термін з виплатою відсотків по кредиту, наданий для придбання нерухомості під заставу даної нерухомості як забезпечення зобов'язання. Права вимоги по кредиту можуть засвідчувати та передаватися через заставу - іменний цінний папір вексельного типу.

Іпотечний сертифікат участі - Іменний цінний папір, що засвідчує частку її власника у праві спільної власності на іпотечне покриття, право вимагати від видав її обличчя належного довірчого управління іпотечним покриттям, право на отримання грошових коштів, отриманих на виконання зобов'язань, вимоги за якими становлять іпотечне покриття, а також інші права, передбачені федеральним законом.

Кадастр земельний - Систематизований звід відомостей про природний, господарському і правове положення земель. Включає опис земельних угідь, ділянок, їх площа і місце розташування, конфігурацію, якість грунтів, оцінку вартості землі. У кадастр вказується також, хто є власником цієї землі.

Кадастровий номер - Унікальний номер, який присвоюється кожному об'єкту нерухомості, який зберігається за об'єктом до тих пір, поки він фізично і / або юридично існує як єдине ціле. Зміна меж земельної ділянки тягне за собою припинення існування колишнього кадастрового номера. Унікальність кадастрового номера полягає в його сталості у просторі та часі. Вже спожитий кадастровий номер не може бути присвоєний іншому об'єкту нерухомості, навіть якщо об'єкт нерухомості під даним кадастровим номером фізично або юридично припинив своє існування.

Кадастрова оцінка об'єкту нерухомості - Для оцінки об'єктів нерухомості можуть використовуватися будь-які методики, які затверджені органом, на який покладено завдання ведення кадастру. Міжнародна практика налічує 15 визначень цін підприємства. Сама нижня ціна - ціна його ліквідації. Це ціна вторсировини. Найвища ціна - інвестиційна.

Кадастровий план земельної ділянки - Це не тільки топографічна картина ділянки з описом меж ділянки та їх окремих частин. План в обов'язковому порядку містить економічні характеристики ділянки, у тому числі розмір плати за землю, якісні характеристики ділянки, у тому числі показники стану родючості для окремих категорій земель, наявність на земельній ділянці об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд, зареєстровані речові права на земельну ділянку , обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку, зареєстровані в установленому порядку. Кадастровий план відображає кадастровий номер земельної ділянки, площа ділянки, категорію земель та дозволене використання земельної ділянки.

Кадастровий облік земельних ділянок - Це індивідуалізованих характеристика кожної конкретної земельної ділянки із якісними та екологічними особливостями, що супроводжується присвоєнням кадастрового номера (цифрове опис ділянки, що включає наступні дані: номер кадастрового округу, номер кадастрового кварталу, номер земельної ділянки в кадастровому кварталі).

Квартира -- ізольоване жиле приміщення в будинку, що має окремий вхід, звичайно в квартирі передбачені кухонне приміщення, коридор.

Кон'юнктура - Сукупність ознак, що характеризують поточний стан економіки в певний період, а також, що склалася на ринку економічна ситуація, яку характеризують співвідношення між попитом і пропозицією, рівень цін, товарні ціни, портфель замовлень по галузі і інші економічні показники.

Коефіцієнт забудови ділянки - Коефіцієнт, що показує співвідношення між площею будівлі та землі.

Командитне товариство - Різновид торгового або комерційного товариства, підприємства. учасники якого діляться на несучих повністю ризик по підприємству всім майном (причому такий ризик дуже часто бере на себе лише один учасник) і командитистів або вкладників, які відповідають тільки вкладеним у підприємство капіталом і отримують лише частку прибутку.

Кондомініум - (Співволодіння) - правова форма власності, за якою об'єкт поділяється на елементи індивідуальної власності й елементи спільної власності.

Контрагент - Агент покупця і агент продавця. Контрагент відстоює інтереси свого клієнта ведучи діалог зі своїм колегою - агентом продавця. Їх мета - знайти оптимальну схему передачі права власності з мінімальними рівномірно розподіленими межу сторонами ризиками.

Конфіскація - Безоплатне вилучення у власника його майна за рішенням суду у вигляді санкції за вчинення злочину чи іншого правопорушення.

Червона лінія - Градорегулірующіе лінії. У широкому сенсі - узагальнена назва градорегулірующіх ліній. Перелік червоних ліній може змінюватися і може включати:

У вузькому сенсі - лінії обмеження забудови. Червоні лінії повинні мати певний юридичний статус, який відповідає юридичним статусом генерального плану як закону розвитку міста. Якщо червона лінія (лінія обмеження забудови; лінії будівельних кварталів; смуги відведення залізниць і т.д.) проходить через земельну ділянку, то земельна ділянка розпадається на дві земельні ділянки з різним юридичним статусом, з різним дозволеним режимом землекористування, з різними кадастровими номерами .

Кредитор - Банк або інші кредитні організації, що видають іпотечні кредити позичальникам на підставі оцінки їх кредитоспроможності та здійснюють подальше обслуговування виданих іпотечних кредитів.

Селянські (фермерські) господарства - Формуються із земель сільськогосподарського призначення. Для будівництва будинків, будівель та споруд, необхідних для здійснення діяльності фермерського господарства, можуть надаватися і купуватися земельні ділянки та із земель інших категорій. Юридично-це об'єднання громадян, як правило родичів, які мають спільну власність, у тому числі і земельну ділянку, будівлі, реманент та ін, що ведуть господарську діяльність з виробництва, реалізації, переробки. транспортування сільськогосподарської продукції. Особливістю селянських (фермерських) господарств є принцип неподільності їхніх земельних ділянок та засобів виробництва. Тому при виході зі складу господарства і одного або кількох членів господарства вони мають лише право на грошову компенсацію, пропорційно їх частці у праві спільної власності і несуть протягом 2 років субсидіарну відповідальність у межах вартості своєї частки у майні господарства.

Ленінградська планування - Тип квартир, побудованих з експериментального проекту ленінградських архітекторів в 70-80 роки XX століття. Принципові відмінності: кухня - 8-9 кв.м., санвузол роздільний. У споживчому сенсі є перехідним якістю від "поліпшених" до "нового".

Лізинг нерухомості - Придбання орендодавцем за договором фінансової оренди у власність зазначеного орендарем нерухомості у визначеного ним продавця та надання орендарю цього майна за плату в тимчасове володіння та користування для підприємницьких цілей.

Ліквідність - Легкість реалізації (перетворення об `єктів нерухомості в готівку); місткість ринку і його здатність пом'якшити раптові змін попиту і пропозиції без відповідного значного коливання цін.

Лінія червона - Градорегулірующіе лінії. У широкому сенсі - узагальнена назва градорегулірующіх ліній. Перелік червоних ліній може змінюватися і може включати:

У вузькому сенсі - лінії обмеження забудови. Червоні лінії повинні мати певний юридичний статус, який відповідає юридичним статусом генерального плану як закону розвитку міста. Якщо червона лінія (лінія обмеження забудови; лінії будівельних кварталів; смуги відведення залізниць і т.д.) проходить через земельну ділянку, то земельна ділянка розпадається на дві земельні ділянки з різним юридичним статусом, з різним дозволеним режимом землекористування, з різними кадастровими номерами .

Лістинг - Договір між власником об'єкта нерухомості та ліцензованим брокером з нерухомості, по якому брокер діє як агент з продажу об'єктів нерухомості, а власник згоден оплатити брокеру комісійні послуги.

Особисте підсобне господарство (ЛПХ) - Юридично - це форма непідприємницької діяльності з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. ЛПХ ведеться громадянином і членами його родини.
Первинне надання земельних ділянок для ЛПХ ведеться громадянам, які зареєстровані за місцем постійного проживання в сільських поселеннях. При включенні земель сільських поселень в межі міських поселень громадяни зберігають право на ведення ЛПХ на своїх земельних ділянках.
Особливості земельних ділянок для ЛПХ: для ведення ЛПХ можуть використовуватися як земельну ділянку в межах поселень (присадибна земельна ділянка), так і земельна ділянка за межею поселень (польовий земельна ділянка). Для ведення ЛПХ використовуються земельна ділянка, житловий будинок, виробничі, побутові та інші будинки, будівлі, споруди (теплиці, інвентар, сільськогосподарська техніка, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що належать громадянам), а також сільськогосподарські тварини, бджоли, птиця та ін .
Оборот земельних ділянок, наприклад, продаж - відповідно до цивільного та земельного законодавства.

Ліцензія - Видається спеціально уповноваженим органом державної влади або місцевого самоврядування дозвіл на здійснення видів діяльності, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню.

Ліцензійна картка - Документ, що видається фізичній особі, що складається в штаті рієлторської фірми або що є помічником індивідуального підприємця, що підтверджує його кваліфікаційне відповідність і дає право на виконання певних операцій при роботі з нерухомістю.

Мена - Договір, у силу якого між сторонами проводиться обмін одного майна на інше.

Мікрорайон - Первинний структурний елемент селітебної території міста (селища), що включає житлову забудову і комплекс установ повсякденного культурно-побутового обслуговування населення та обмежений "червоними" лініями магістральних та житлових вулиць або природними перешкодами.

Світова соглошеніе - Угода між сторонами про припинення виник між ними спору шляхом взаємних поступок. Кожна зі сторін відмовляється від повністю або частково від будь-яких прав.

Моноліт - Будинок, побудований за технологією монолітного бетонного каркасу. Зазвичай ця технологія поєднується з використанням цегли в якості зовнішнього облицювання (можливо, частини будинку) - цегельно-монолітний будинок, або панелей. Характеризується швидкістю будівництва, хоча й меншою, ніж у чисто панельного будинку і низькою собівартістю.

Моделі іпотеки:

Моніторинг земель - Система спостереження за станом земельного фонду для своєчасного виявлення змін, їх оцінки, попередження та усунення наслідків негативних процесів. Структура, зміст і порядок здійснення моніторингу встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розрізняють моніторинг процесу і моніторинг об'єкта.

Спадщина - Нерухомість, речі, інше майно, у тому числі майнові права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на день відкриття спадщини речі. Не входять до складу спадщини права та обов'язки, нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема право на аліменти, право на відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина, а також права та обов'язки, перехід яких у порядку спадкування не допускається законами. Не входять до складу спадщини особисті немайнові права.

Неправильна угода - Операція недійсна за підставами, встановленими законодавством, в силу визнання її такою судом (оспорімая угода) або незалежно від такого визнання (нікчемна угода).

Незалежна оцінка - Оцінка вартості власності, яка виробляється кваліфікованої незацікавленої стороною.

Незавершене будівництво - Незакінчені і не здані в експлуатацію будівлі, споруди та їх окремі конструктивні елементи, прийняті і оплачені замовником по об'єктах, не введеного в дію і не зарахованим в основні фонди, що значаться на балансі замовників з незакінченою капітальних вкладеннях.

Нерухоме майно - (Нерухомість) - земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти і все, що міцно пов'язано із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе, в тому числі ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди. До нерухомого майна відносяться також підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти.

Нерухома власність - Юридичне поняття, яке означає сукупність (пакет) прав власності на нерухоме майно, включаючи право володіння, користування, розпорядження, привласнення доходу від володіння, і доходу від розпорядження нерухомим майном.

Незавершене будівництво - Показник, що використовується для позначення положення, коли на будівельному об'єкті припинені будівельно-монтажні та інші роботи, і об'єкт виявляється «замороженим» на деякий період часу.

Нормативний акт - Офіційний письмовий документ, що приймається уповноваженим органом. Нормативні акти знаходяться між собою в суворій ієрархічній співпідпорядкованості, від якої залежить юридична сила нормативного акту. Нормативні акти носять загальний характер, спрямовані на регулювання певного виду громадських відносин і застосовуються неодноразово. Можна виділити законодавчі нормативні документи (закони, укази, розпорядження мера і т.д.) і технічні (ДБН, ГОСТ, ВСН, СНиП, інструкції і т.д.).

Опис нерухомості - Відображення нерухомості в реєстраційних документах. Воно потрібно для визначення матеріального об'єкта нерухомості, встановлення меж ділянки нерухомості, обчислення його площі, характеристики положення ділянки по відношенню до сусідніх, і при передачі титулу від одного власника до іншого. Основа для виділення об'єкта обороту на ринку нерухомості, і має точно відображати складу нерухомого майна з урахуванням його складових.

Обтяження прав - 1. Право інших осіб на нерухомість, що включає право на застави, оренду, сервітути, обмеження, зобов'язання за договором, право утримання майна, рішення суду про арешт майна, передачу прав і інші встановлені законодавством права, що накладаються на недвижимость. 2. Наявність встановлених у передбаченому законом порядку умов, обмежувальних правовласника при здійсненні права власності або інших речових прав на конкретний об'єкт нерухомого майна (сервітуту, ипотека, довірчого управління, оренди, арешту майна та інших). 3. Обтяження - обмеження права одного суб'єкта (основного) і додаткові права на користування об'єктом нерухомості для іншого суб'єкта. Обтяження накладаються тільки на об'єкт нерухомості.

Загальна власність - Власність двох або декількох осіб на один об'єкт нерухомості, майно. Види: часткова власність спільна власність. Долю кожного суб'єкта права не можна виділити в натурі, частка в праві виражається простий дробом. Загальна часткова власність на землі - земельна ділянка у спільній власності з визначенням частки кожного з власників.

Обмеження - Такі обтяження, які обмежують права на використання об'єкта нерухомості. Термін застосовується тільки до прав суб'єкта.

Особливо охоронювані території та об'єкти - Це землі, визнані особливо цінними в естетичному, історико-культурному або природному аспекті.

Відмова від права власності - Громадянин або юридична особа може відмовитися від права власності на нерухомість або належне йому майно, оголосивши про це або вчинивши інші дії, безумовно свідчать про його усунення від володіння, користування і розпорядження майном без наміру зберегти будь-які права на цю нерухомість. Відмова від права власності не тягне за собою припинення прав і обов'язків власника щодо відповідного майна до набуття права власності на нього іншою особою. Деприватизація квартир, може набувати широкого розмаху. Юридичні питання деприватизацію та її наслідків не опрацьовані. Чи не зрозуміле питання про судових спорах за результатами деприватизацію. Відмова від права власності набуває чинності з моменту реєстрації.

Оцінка об'єкта нерухомості - 1. Вираз за допомогою будь-яких одиниць якостей об'єкта нерухомості, один з видів вимірювань. Наприклад, якість (цінність, гідності) земельних ділянок можуть оцінюватися з точки зору містобудування: екологія, наявність історичної забудови, інженерна геологія і т.д. В цьому випадку якість земельної ділянки може виражатися в балах або яких-небудь інших одиницях шкали якості. Економічна цінність земельної ділянки (або вартість земельної ділянки) може виражатися в грошах (рублі, $, екю і т.д.). 2. Думка, аналіз або розрахунок вартості, підготовлені професійним оцінювачем, щодо природи, якості, цінності та корисності, специфічних переваг певної нерухомості, які готуються і оформляються у вигляді звіту професійного оцінювача.

Звернення стягнення на заставлене майно - Процедура передачі кредитора прав власності на майно, закладене за договором про іпотеку, для задоволення за рахунок цього майна вимог, викликаних невиконанням або неналежним виконанням забезпеченого іпотекою зобов'язання, зокрема несплатою або несвоєчасною сплатою суми боргу повністю або в частині, якщо інше не встановлено договором . Якщо договором про іпотеку не передбачено інше, звернення стягнення на майно, закладене для забезпечення зобов'язання, що виконується періодичними платежами, допускається при систематичному порушенні строків їх внесення, тобто при порушенні строків внесення платежів більше трьох разів протягом 12 місяців, навіть якщо кожна прострочення незначна.

Обгрунтована ринкова вартість - Правове поняття, яке визначається як ціна в грошовому виразі, на яку погоджуються готові до здійснення операції продавець і покупець, які діють чесно, свідомо і не відчувають ніякого тиску з боку.

Зобов'язання по іпотеці - Угода, за якою кредитор погоджується надати певний іпотечний кредит, а боржник приймає на себе зобов'язання по кредиту.

Інструмент оцінки нерухомого майна - Особа, яка має підготовкою, досвідом і кваліфікацією для оцінки майна.

Первинний іпотечний ринок - Ринок, де взаємодіють безпосередньо позичальник, що надає в забезпечення повернення кредиту (позики) належний йому об'єкт нерухомості, і кредитор, що видає позичальникові кредит (позику) під заставу цієї нерухомості.

Первинний ринок - Ринок, на якому продаються договору пайової участі в будівництві нових будинків і нові квартири у вже зданих будинках, в яких ще ніхто не жив. Переваги таких квартир у тому, що в них нові комунікації, ціна часто буває нижче, а в ряді випадків можна зробити ремонт за своїм смаком, до того ж у них немає було попереднього власника і отже знижуються юридичні ризики виникнення судових позовів. Недолік: нові будинки зазвичай будуються в районах з поки недостатнім розвитком транспорту, невпорядкованих територією, браком інфраструктури (школи, дитсадки, поліклініки, торгівля), до того ж не відразу встановлюється телефон. Гарантій успішної діяльності комерційної фірми, що продає договір пайової участі, ніхто дати не може. Доводиться покладатися на її репутацію, якщо вона встигла скластися. Крім явної розтрати грошей, чого в нашому місті в останні роки практично не відбувається, інвестор може чекати багато інших можливих неприємностей.

План земельної ділянки - Креслення, на якому в зменшеному вигляді зображена горизонтальна проекція точних розмірів і форми земельної ділянки, її площа та орієнтування щодо меридіана. Бувають контурні, тобто без зображення пагорбів, ярів і т.п., і топографічні - із зображенням рельєфу місцевості.

План ситуаційний - План, що показує розміщення об'єкта нерухомості в ув'язці з найближчими населеними пунктами, джерелами і зовнішніми мережами енерго-, тепло-і водопостачання, спорудами і мережами каналізації, а також основні особливості природних умов території в районі розташування об'єкта нерухомості.

Право власності - Повноваження власника володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктом нерухомості, включаючи право присвоєння доходу від володіння та використання.

Приямок - Місцеве поглиблення, що влаштовується в будь-якій частині будівлі чи споруди з метою забезпечення вільного доступу обслуговуючого персоналу до розташованих тут конструкцій і пристроїв або поліпшенням просторової зв'язку з їх навколишнім середовищем.

Проектування меж земельної ділянки - Необхідно, якщо земельна ділянка раніше не проходив кадастровий облік, процедура межування (складання кадастрового план) містить визначення меж земельної ділянки та узгодження цих кордонів з проведенням землеустрою ділянки.

Процентна ставка - Плата, що стягується банками за надані кредити. Процентна ставка є основою госпрозрахунку банків. Величина процентної ставки залежить від розміру кредиту, терміну його погашення, річної норми платежу, від співвідношення попиту і пропозиції на грошовому ринку, а також ступеня ризику, який несе кредитна установа, який позичив певну суму боржникові.

Приміські землі - Це землі навколо міст. Зони відпочинку, резервні території міста, зони сільгоспвиробництва та ін

Прямий продаж - Немає необхідності одночасно з продажем квартири купувати інше житло. У квартирі ніхто не прописаний чи є куди виписатися і вивезти речі. Найкращий варіант для покупця. Імовірність зриву угоди мінімальна.

Попередній договір - Угода, за якою сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір про передачу майна, виконання робіт або надання послуг (основний договір) на умовах, передбачених попереднім договором.

Приватизація житла - Безкоштовна передача у власність громадян на добровільних засадах займаних ними жилих приміщень у державних та муніципальних житлових фондах, а для громадян, яка найняла займані житлові приміщення, - за місцем найму житлових приміщень.

Принципи оцінки об'єктів нерухомості - Методичні засади, на яких грунтується процес оцінки нерухомості та дозволяють оцінювача правильно врахувати вплив всього різноманіття факторів, властивих ринку нерухомості, на вартість об'єкта нерухомості.

Розселення - Угода, в якій умовою відчуження нерухомості є підбір більш ніж одного об'єкта (альтернативного житла) для продавців Расселяем квартири. У побутовому розумінні розселення є різновидом обміну.

Розрахунок вартості - Вивчення нерухомості, формулювання обгрунтувань та визначення цінності в грошовому вираженні права власності, інших речових прав на нерухомість, а також вартості нерухомості як матеріального об'єкта з використанням відповідних методик і висновком про цінність нерухомості в грошовому вираженні.

Реквізиція - Вилучення у власника його майна з виплатою його вартості в порядку і на умовах, встановлених законодавством в інтересах суспільства і за рішенням державних органів у випадках стихійних лих, аварій, епідемій, епізоотій та за інших обставин, що мають надзвичайний характер.

Реконструкція - Сукупність робіт, пов'язаних зі зміною основних техніко-економічних показників об'єкту нерухомості. При цьому, може здійснюватися перепланування приміщень, зведення надбудов, встроек, прибудов до будівель, а за наявності необхідних підстав - їх часткове розбирання; підвищення рівня технічного обладнання будівель, включаючи зовнішні мережі (крім магістральних); заміна зношених і морально застарілих конструкцій та інженерного обладнання на сучасні, що поліпшують експлуатаційні якості будівель і об'єктів; заходи, що поліпшують архітектурну виразність будівель, а також благоустрій прилеглих до будівель територій.

Рента - Регулярно одержуваний дохід з капіталу, майна або землі, що не потребує від одержувача підприємницької діяльності.

Ризик - Можливість збитків, викликаних мінливістю або мінливістю. Можливість того, що інвестор інвестуючи в нерухомість не отримає очікуваних доходів.

Ріелтор - 1. Професія, пов'язана з передбаченою законом діяльністю по здійсненню операцій з об'єктами нерухомості. 2. Спеціаліст із спеціальною освітою в галузі проведення операцій з об'єктами нерухомості.

Ріелтерська діяльність - Діяльність юридичних осіб і індивідуальних підприємців, що здійснюється за рахунок і в інтересах Споживачів і пов'язана зі зміною, встановленням або припиненням їх прав на об'єкти нерухомості.
Розмір земельної ділянки (площа) визначається за результатами топографічної (кадастрової) зйомки, що проводиться ліцензованими геодезичними організаціями.
Розпорядчі документи - за земельно-правових питань випускає власник землі.
Розпорядчий документ може змінювати функціональне призначення земельної ділянки, відводити земельну ділянку певного землекористувачеві. Особливістю розпорядчих документів в тому, що вони скасовуються тільки іншим розпорядчим документом. Площа земельної ділянки в розпорядчому документі вказується з прикметником "близько", тому що в даний час відсутні дозволи на величину розбіжності між юридичною та фактичною площею земельної ділянки.

Ринок - Сукупність окремих сегментів споживачів, які диференціюють купівельний попит і формуються в результаті комплексної взаємодії економічних, демографічних, соціальних і психологічних факторів; система економічних відносин, що складаються в процесі виробництва, обігу та розподілу товарів (послуг), а також руху грошових коштів, для яких характерна свобода суб'єктів у виборі покупців і продавців (контрагентів), визначення цін, формування та використання ресурсних джерел;

Ринок покупця - Ситуація на ринку, коли пропозиція виробників і продавців об'єктів нерухомості перевищує попит на них за існуючими цінами, у результаті чого ціни на об'єкти нерухомості знижуються і покупці можуть домагатися дуже вигідних умов і цін.

Ринок продавця - Ситуація на ринку, коли продавці мають перевагу, оскільки потреби покупців придбати об'єкти нерухомості за запропонованими цінами перевищують можливості продавців щодо насичення ринку.

Сегмент ринку - Сукупність споживачів, що однаково реагують на один і той же набір спонукальних стимулів; частину ринку, що характеризується однорідною своїм економічним поведінки групою покупців.

Власник нерухомості - Фізичне або юридична особа, якій належать права володіння, користування і розпорядження об'єктом нерухомості в межах, встановлених законом, об'єктивні права власності на об'єкт нерухомості.

Самовільне будівництво - Житловий будинок, інша будівля, споруда або інше нерухоме майно, створене на земельній ділянці, не відведеному для цих цілей у порядку, встановленому законом і іншими правовими актами, або створене без отримання на це необхідних дозволів або з істотним порушенням містобудівних і будівельних норм і правил. Особа, яка здійснила самовільне будівництво, не набуває на неї право власності. Воно не має права розпоряджатися будівлею - продавати, дарувати, здавати в оренду, укладати інші угоди. Самовільне будівництво підлягає знесенню який здійснив її особою або за його рахунок. Право власності на самовільну будівлю може бути визнано судом за особою, що здійснив будівництво на не належить йому земельній ділянці, за умови, що дана ділянка буде у встановленому порядку наданий цій особі під зведену споруду.

Сервітут - Право обмеженого користування чужим об'єктом нерухомого майна, наприклад, для проходу, прокладки та експлуатації необхідних комунікацій та інших потреб, які не можуть бути забезпечені без встановлення сервітуту. Сервітут як речове право на будівлю, споруду, приміщення може існувати поза зв'язком з користуванням земельною ділянкою. Для власника нерухомого майна, стосовно прав якої встановлений сервітут, останній виступає як обтяження. Сервітут - це обмеження права власника земельної ділянки або іншого нерухомого майна на використання земельної ділянки, яка встановлюється на підставі оформленого між сторонами угоди, рішення суду або іншої юридичної підстави.

Система іпотечного кредитування - Сукупність відносин, що забезпечує проходження фінансового потоку від інвестора на вторинному ринку іпотечних цінних паперів до позичальника на первинному ринку іпотечних кредитів.

Власність - Відношення особи до належної йому нерухомості або майну (речей), як до свого, що виражається у володінні, користуванні та розпорядженні ним, а також в усуненні втручання третіх осіб у сферу господарювання, на яку поширюється влада власника. Право володіння - заснована на закону можливість мати в себе дане майно, утримувати його у своєму господарстві. Право користування - можливість експлуатації, господарського та іншого використання майна шляхом вилучення його корисних властивостей або його споживання.

Спільна власність - Власність, що виникає у випадках, коли майно передається у спільну власність кільком особам без визначення частки кожного у праві власності.

Вартість нерухомості - Витрати капіталу (включаючи накладні та фінансові витрати) на землю, робочу силу, матеріали, необхідні для створення нерухомості, що приносить користь. Вартість нерухомості є: 1. Суму грошей, товару і послуг, на які нерухомість може бути обмінена. 2. Нинішню цінність майбутніх прав на дохід або благо, що даються нерухомістю.

Поточний ремонт - Періодично проводяться будівельно-монтажні роботи з часткової заміни зношених елементів будівель та споруд, з метою створення можливості подальшої експлуатації раніше зведених основних фондів.

Технічний паспорт - Документ, що містить технічну характеристику про об'єкт нерухомості, включаючи технічний опис, план об'єкту.

Типи володінь - Тип володіння визначає, яким чином здійснюється володіння - окремою особою або групою осіб. Цивільний кодекс передбачає: Загальна власність на землі. Загальна часткова власність на землі. Загальну спільну власність. Загальну часткову власність. Загальна сумісна власність на землі. Загальна власність на землі. Земельна ділянка, яка перебуває у власності двох або декількох осіб, належить їм на праві спільної власності. Спільні власники розглядаються як одна особа, часто дружини; після смерті одного, інший успадковує його частку.

Типи документів - Заявний документи. Заявний документи не мають юридичних наслідків. Наприклад, Декларація землекористувача. У Декларації землекористувач вказує розмір земельної ділянки по фактичному користуванню. Декларацію визнає Державна податкова інспекція (ДПІ), на підставі якої ДПІ нараховує земельний податок. Класифікатор. Офіційний документ, що представляє собою систематизований звід найменувань і кодів класифікаційних угруповань і (або) об'єктів класифікації (ГОСТ 17369-85).

Торги - Публічний захід для укладення договору, спрямоване на виявлення особи, що запропонував найбільш високу ціну товару, що продається (на аукціоні) або кращі умови договору (на конкурсі). Торги проводяться у формі аукціону або конкурсу. Організатором торгів виступає власник речі або власник майнового права або спеціалізована організація, що діє на підставі договору з власником речі або власником майнового права (наприклад, продаж закладеного майна арештованого, конфіскованого майна).

Утримання - Спосіб забезпечення виконання зобов'язання. Сутність утримання в тому, що кредитор має право утримувати річ боржника до виконання його зобов'язань. Норми про утримання носять диспозитивний характер, оскільки сторонам надано право передбачити в договорі умову, що виключає застосування названого способу забезпечення виконання зобов'язання.

Збитки - Витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження її майна (реальні збитки), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушено (упущена вигода).

Покращена планування - Так позначають квартири, які трохи краще за «хрущовських» або трохи гірше «нових планувань». Принципова відмінність: кухня 6-8 кв.м., санвузол роздільний, кімнати прохідні. До такого типу відносяться квартири побудовані для нечисленних родин, які у свою чергу можуть мати кухню без вікна.

Керуючий нерухомістю - Фізична особа, яка має ліцензію або ліцензійну картку, яка надає право здійснення лізингу, оренди, сублізингу, суборенди або інших операцій по зміні форми володіння об'єктом нерухомості, що належить іншим особам, без передачі права власності на цей об'єкт нерухомості.

Послуга з оцінки об'єкта нерухомості - Результат взаємодії оцінювача і замовника, а також власна діяльність оцінювача, відповідно до цілей оцінки об'єкта нерухомості.
Фіксована ставка відсотка - ставка відсотка за іпотечним кредитом, яка не може бути змінена протягом терміну дії кредитного договору.

Формування об'єкта нерухомого майна - Опис та індивідуалізація об'єкта нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі, споруди, житлового або нежитлового приміщення та іншого), в результаті чого він отримує такі характеристики, які дозволяють однозначно виділити його з інших об'єктів нерухомого майна. Формування об'єкта нерухомого майна завершується присвоєнням йому кадастрового номера.

Форми власності на землю - Земля може знаходиться в:

Фіскальна підсистема земельного кадастру - Включає всі аспекти створення і ведення земельного кадастру, які пов'язані із земельними платежами та операціями із земельними ділянками, які дають дохід до бюджету: земельні податки, орендна плата, грошові надходження від усіх операцій із землею і т.д. ФК включає: прогноз, нарахування і контроль надходження від орендних платежів та ін Одне із завдань ФК - визначення бази оподаткування.

Фіксована ставка відсотка - Ставка відсотка за іпотечним кредитом, яка не може бути змінена протягом терміну дії кредитного договору.

Фінансування нерухомості - Використання фінансових ресурсів для придбання та розвитку об'єктів нерухомості. Прийнято розрізняти короткострокове фінансування - в період створення об'єкту нерухомості та довгострокове - фінансування придбання об'єкта нерухомості або подання фінансових ресурсів на тривалий термін під заставу об'єкта нерухомості.

Фонд перерозподілу земель - Формується в складі земель сільськогосподарського призначення за рахунок земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення

Землі фонду перерозподілу використовуються для створення і розширення селянських (фермерських) господарств, особистих підсобних господарств, ведення садівництва, городництва, сінокосіння, випасання худоби, для розміщення садівничих, городницьких і дачних некомерційних об'єднань (з урахуванням схем зонування території).

Господарське ведення - Право державних або муніципальних унітарних підприємств на передане їм майно. Право господарського відання майном включає права: володіння, користування і розпорядження, які здійснюються в рамках чинного законодавства. Власник майна, переданого на праві господарського відання, відповідно до закону вирішує питання створення підприємства, визначення предмета і цілей його діяльності, його реорганізації і ліквідації, призначає директора (керівника) підприємства, здійснює контроль за використанням за призначенням і збереженням належного підприємству майна. Розпорядження майном, що перебуває на праві господарського відання, підприємством здійснюється за згодою власника.

Хрущовка - так позначають квартири, побудовані переважно в 60-70-х роках, по серійному проекту часів Хрущова. Принципова відмінність: маленькі кухні - 6 кв.м., суміжні кімнати, санвузол суміщений, квартири розташовані в 5-поверхових будинках. В даний час такі будинки в більшості відслужили свій термін експлуатації (30 років).

Ціна - Ринкова ціна Реальна ціна, що сплачується при здійсненні угоди на ринку нерухомості. Чи є історичним фактом.

Ціна без урахування оформлення - Ціна квартири дана без урахування вартості нотаріального оформлення та державної реєстрації договору відчуження.

Цикл нульовий - Комплекс будівельно-монтажних робіт зі зведення частин будівель і споруд та інженерних комунікацій, розташованих нижче умовної проектної позначки, що приймається за «нуль».

Цільове використання земельної ділянки - Порядок, умови, форми експлуатації (використання) землі для конкретних господарських цілей.

Цільове призначення земельної ділянки - Це основа правового режиму охорони та використання земель відповідно державним територіальним зонуванням. Існує 9 основних категорій земель:

Приватна власність на землі - Громадяни та юридичні особи мають право мати землю у приватній власності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Приватний сервітут - Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою, встановлене відносно однієї особи або групи осіб.

Межа міських, сільських поселень - Це зовнішня межа земель міських, сільських поселень, що відокремлює землі від земель інших категорій. Межа поселення встановлюється за меж земельних ділянок громадян та юридичних осіб. Включення земельних ділянок в межі поселення не припиняє права власності (оренди) земельними ділянками їх власників.

Ексклюзив - Висновок з агентством нерухомості договору на ексклюзивне (виключне) право на протязі терміну договору виконувати всі операції пов'язані з продажем об'єкта. В пристойних агентствах укладання такого договору є обов'язковою умовою чи правилом хорошого тону. Такий договір дає продавцеві об'єкта ряд переваг, наприклад, збільшення реклами об'єкта за рахунок агентства, включення до услуговий комплекс деяких послуг без додаткової оплати та ін

Експертиза заяв - Експертиза включає:

Експлікація - (Лат. explicatio роз'яснення) в РД - коротке письмове пояснення до плану будівлі (споруди): містить поверховий перелік приміщень із зазначенням їх площі, призначення та розташування на плані. Є складовою і невід'ємною частиною технічного паспорта об'єкта.

Юридичний кадастр - Систематизований і підтримуваний в актуальному стані звід відомостей щодо прав на об'єкти нерухомості, їх правовласникам і переході прав.

Юридичний факт - Передбачені в законі обставини, які є підставою для виникнення (зміни, припинення) конкретних правовідносин.

Юридична особа - Організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Юридичні особи повинні мати самостійний баланс і печатку.

Ярус - Частина будівлі (споруди), умовно обмежений по висоті і що являє собою єдине ціле в об'ємно-планувальному, технічному або конструктивному відношенні.

Нерухомість Карпат, Яремчі, Косова, Коломиї

Вічевий Майдан, 6 | Навпроти Драмтеатру | Коломия | Івано-Франківська область
+38 (067) 343 08 16
+38 (050) 373 64 64
rio@rio.if.ua
Архітектура / Роман Думанський
Інститут природніх ресурсів
Агентство Нерухомості РіО Нерухомість Коломиї, Карпат, Прикарпаття
Вічевий Майдан, 6, Коломия, ІФ, 78200, Україна
+38(050)3736464